Wszystko powinno być tak proste
jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. - Albert Einstein

Kancelaria

Łyszkiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa jest butikową kancelarią radcowską specjalizującą się w postępowaniach spornych i ubezpieczeniach gospodarczych. Pracujemy dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Naszym celem jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego na najwyższym poziomie.

Rozumiemy potrzeby biznesowe. Działamy szybko, dokładnie, terminowo. Nie komplikujemy rzeczy prostych.

Jesteśmy ekspertami w obszarze prawa procesowego, cywilnego, gospodarczego i korporacyjnego. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu pozostałych praktyk prawniczych.

Posiadamy potencjał i zasoby umożliwiające prowadzenie nawet najbardziej złożonych sporów przed sądami. Koncentrujemy się wyłącznie na pracy najwyższej jakości i zwycięskich wynikach.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Usługi

01

Spory sądowe

02

Prawo cywilne

03

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

04

Regulacje dotyczące działalności instytucji finansowych

05

Prawo gospodarcze

Zespół

Iwona Łyszkiewicz

Iwona
Łyszkiewicz

Radca prawny, Wspólnik

więcej o mnie
Iwona Łyszkiewicz

Iwona Łyszkiewicz

Doświadczony radca prawny współpracujący przez wiele lat z wiodącymi ubezpieczycielami oraz z przedsiębiorstwami z innych sektorów gospodarki (produkcja, dystrybucja, budownictwo oraz rynek paliw).

Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki procesowej dotyczącej roszczeń kierowanych do zakładów ubezpieczeń wynikających z zawartych umów ubezpieczenia. Występując jako pełnomocnik procesowy zakładów ubezpieczeń uzyskała wiele korzystnych rozstrzygnięć dla swoich klientów. Doradza podmiotom działającym na polskim rynku ubezpieczeń lokalnie i z zagranicy. Opiniuje zagadnienia związane z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, modele dystrybucji jak i umowy zawierane między pośrednikami ubezpieczeniowymi a zakładami ubezpieczeń. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. Opiniowała, modyfikowała oraz dostosowywała wiele produktów ubezpieczeniowych do potrzeb polskiego rynku oraz wymogów regulacyjnych.

Członek Polskiego Oddziału AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances/ Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Włada językiem angielskim.

Katarzyna Jaszczuk-Łatka

Katarzyna
Jaszczuk-Łatka

Radca prawny

więcej o mnie
Katarzyna Jaszczuk-Łatka

Katarzyna Jaszczuk-Łatka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego oraz Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego (prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski). Studiowała także na Wydziale Prawa Università degli studi di Padova. Radca prawny od 2010 roku. Przez kilka lat współpracowała z kancelariami prawnymi oraz świadczyła pomoc prawną na rzecz jednej z firm ubezpieczeniowych. Ekspert z zakresu postępowania cywilnego – posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych, z sukcesem reprezentując klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Doświadczony specjalista z zakresu odpowiedzialności cywilnej szkód majątkowych i na osobie oraz związanych z tym roszczeń odszkodowawczych i z tytułu zadośćuczynienia. Katarzyna prowadzi sprawy sporne o wysokim stopniu skomplikowania. Zajmuje się także prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, w szczególności w szczególności z zakresu ochrony przed hałasem.

Włada językiem angielskim oraz włoskim.

Małgorzata Wróblewska-Mankiewicz

Małgorzata
Wróblewska-Mankiewicz

Adwokat, Koordynator spraw sądowych

więcej o mnie
Małgorzata Wróblewska-Mankiewicz

Małgorzata Wróblewska-Mankiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Adwokat od 2019 roku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach prawnych w Warszawie, jak i Szczecinie. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Posiada doświadczenie w postępowaniach przedsądowych, m.in. w prowadzeniu negocjacji ugodowych. Doświadczony prawnik procesowy. Od wielu lat prowadzi sprawy sporne z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w obszarze odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód na osobie. Małgorzata również doradza klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa handlowego, w tym zagadnień korporacyjnych, analiz due diligence i funkcjonowania organów spółek prawa handlowego. W Kancelarii zajmuje się koordynacją spraw sądowych prowadzonych na rzecz klientów Kancelarii.

Włada językiem angielskim.

Łukasz Palider

Łukasz
Palider

Radca prawny

więcej o mnie
Łukasz Palider

Łukasz Palider

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i z wyróżnieniem zdał egzamin radcowski w 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z największymi polskimi ubezpieczycielami. Łukasz współpracował także z kancelariami prawnymi rozwijając swoje zainteresowania z zakresu prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych i sporów sądowych. Łukasz posiada także ekspertyzę z zakresu prawa konsumenckiego, z uwzględnieniem problematyki kredytów walutowych.

Łukasz jest w Kancelarii odpowiedzialny za koordynację obsługi prawnej programów ubezpieczeniowych. Doradza i prowadzi sprawy sporne z zakresu majątkowych ubezpieczeń gospodarczych, w tym odpowiedzialności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych.  Ponadto, doradza klientom w zakresie prawa korporacyjnego. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się również wokół publicznoprawnej regulacji rynku ubezpieczeń.

Włada językiem angielskim.

Monika Tyloch-Szczubiał

Monika
Tyloch-Szczubiał

Radca prawny, Doktor nauk prawnych

więcej o mnie
Monika Tyloch-Szczubiał

Monika Tyloch-Szczubiał

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczka programu International and European Legal Studies Programme na Universiteit Antwerpen w Belgii w ramach programu ERASMUS. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego „Schule des Deutschen Rechts” współorganizowanego przez Universität zu Köln i Uniwersytet Gdański.

W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, a w 2017 roku zdała egzamin radcowski. W 2019 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w tym samym roku obroniła swoją pracę doktorską poświęconą zagadnieniom klauzul wieczystych w konstytucjach państw europejskich. Autorka kilkunastu artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawa konstytucyjnego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Gdańsku, Rumi, Bydgoszczy i Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, w szczególności w sprawach związanych z problematyką ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych. Doświadczony prawnik procesowy.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

Hubert Makowski

Hubert
Makowski

Radca prawny

więcej o mnie
Hubert Makowski

Hubert Makowski

Radca prawny od 2013 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych w Warszawie, świadcząc pomoc prawną na rzecz wiodących polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, w szczególności w sprawach związanych z problematyką ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności cywilnej.

Hubert jest ekspertem w postępowaniach spornych. Od wielu lat prowadzi procesy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód na osobie a także roszczeń o zmianę sposobu wykonywania zobowiązania przez zakład ubezpieczeń w związku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej. Jego zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół prawa cywilnego, prawa przewozowego, prawa spadkowego, prawa karnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ugodowych w sprawach cywilnych.

Paweł Motyka

Paweł
Motyka

Adwokat

więcej o mnie
Paweł Motyka

Paweł Motyka

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i w 2018 roku złożył egzamin zawodowy. Doświadczenie  zdobywał współpracując z kancelariami adwokackimi oraz organami samorządu terytorialnego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, w szczególności sprawach związanych z problematyką ubezpieczeń gospodarczych oraz odpowiedzialności cywilnej. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z prawem karnym i postępowaniem karnym.

Posługuje się językiem angielskim.

Gabriela Pabian

Gabriela
Pabian

Radca prawny

więcej o mnie
Gabriela Pabian

Gabriela Pabian

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2022 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie i złożyła egzamin zawodowy. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami radców prawnych w Krakowie, a także jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Gabriela posiada także doświadczenie wynikające ze współpracy z podmiotem zajmującym się likwidacją szkód.

Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół prawa cywilnego, w tym w szczególności zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną, a także problematyką ubezpieczeń gospodarczych.

Aleksandra Ołdak-Oleksiuk

Aleksandra
Ołdak-Oleksiuk

Aplikantka adwokacka

więcej o mnie
Aleksandra Ołdak-Oleksiuk

Aleksandra Ołdak-Oleksiuk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z adwokatami i radcami prawnymi w kancelariach prawniczych w Łodzi i Warszawie. W ramach swojej praktyki zawodowej zajmowała się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz bieżącym doradztwem dla firm i osób fizycznych. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Aleksandra rozwija swoje umiejętności w obszarze prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń gospodarczych i sporów sądowych. Jej zainteresowania prawne skupiają się również na prawie autorskim.

Włada językiem angielskim.

Paulina Górnik

Paulina
Górnik

Aplikantka adwokacka

więcej o mnie
Paulina Górnik

Paulina Górnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  na kierunku prawo oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Od stycznia 2021 roku aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Dotychczasowe doświadczenie prawne zdobywała w kancelariach prawnych, podmiocie zajmującym się likwidacją szkód oraz instytucji powołanej do rozpatrywania skarg na działalność rynku finansowym. Posiada uprawnienia mediatora. Swoje zainteresowania koncertuje wokół prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Włada językiem angielskim oraz językiem włoskim.

Karolina Korlak

Karolina
Korlak

Koordynator administracji i archiwum kancelarii

Iwona Szczepanik

Iwona
Szczepanik

Obsługa kancelaryjna

Kontakt

Łyszkiewicz i Wspólnicy sp. komandytowa

Aleje Jerozolimskie 53
00-697 Warszawa